+ Dodaj Cenę leku

o co chodzi?

aktualności

 • Dlaczego ceny w aptekach tak się różnią?

  Ceny leków w aptekach są bardzo zróżnicowane, ich cena zależna jest od marży narzuconej przez aptekarzy oraz jakie upusty dostają w hurtowniach. Serwis CenaLeku powstał z myślą o tych, którzy chcą tą sytuację zmienić. Pierwsza społeczna porównywarka cen leków - dodawaj ceny leków i zapraszaj swoich znajomych, a już wkrótce poznamy, które apteki mają tanie leki i gdzie warto je kupować!

 • Razem możemy sprawić, że ceny leków będą coraz niższe!

  Pomóż sobie i innym, umieść link www.cenaleku.pl w sygnaturce, podpisie na forum czy statusie GG! Tylko jeżeli będzie nas więcej ten serwis ma sens.

aglan 15

wykaz leków

Aglan 15 - 30 tabl.

 • Opakowanie

  30 tabl.

 • Dawka

  0,015 G

 • Skład

  meloxicamum

 • Postać

  Tabletki

 • Dostępność

  Rp

 • Podmiot odpowiedzialny

  Zentiva A.s. Praha, Czechy

 • Numer pozwolenia

  11705

 • Skład
  1 tabl. zawiera 7,5 mg lub 15 mg meloksykamu.

  Działanie
  Niesteroidowy lek przeciwzapalny - pochodna kwasu enolowego - o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność 89%). W około 99% wiąże się z białkami osocza. Maksymalne stężenie w surowicy osiągane jest po 5-6 h. Przy systematycznym dawkowaniu stan stacjonarny osiągany jest po 5 dniach. Lek jest metabolizowany w wątrobie, głównie na drodze oksydacji grupy metylowej dołączonej do pierścienia tiazolowego, z udziałem enzymów CYP2C9 i niewielkim CYP3A4. Nieaktywne metabolity wydalane są w równych ilościach z moczem i kałem; około 3% dawki wydalane jest w postaci nie zmienionej. Średni T0,5 wynosi około 20 h.

  Wskazania
  Leczenie objawowe chorób reumatycznych, takich jak np. choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

  Przeciwwskazania
  Nadwrażliwość na meloksykam lub inne składniki preparatu. Nie podawać pacjentom, u których stwierdzono astmę, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych preparatów z grupy NLPZ. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, w związku z wcześniejszym stosowaniem NLPZ. Czynna lub nawracająca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) krwawienie (co najmniej dwa różne przypadki udowodnionego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie z naczyń mózgowych i inne nieprawidłowe krwawienia. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych. Ciężka niewydolność serca. Dzieci i młodzież poniżej 15 rż. III trymestr ciąży.

  Środki ostrożności
  Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy konieczny okres zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Ostrożnie stosować u pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji (pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie; pacjenci otrzymujący: preparaty przeciwzakrzepowe np. warfarynę, preparaty przeciwpłytkowe np. aspirynę, doustne kortykosteroidy lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny; osoby w podeszłym wieku; pacjenci leczeni dużymi dawkami NLPZ), u tych pacjentów należy stosować najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną meloksykamu i rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi. Należy unikać jednoczesnego stosowania meloksykamu z innymi lekami z grupy NLPZ, łącznie z selektywnymi inhibitorami COX-2. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi w wywiadzie (zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu. U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i upośledzonym przepływem nerkowym (odwodnienie, zastoinowa niewydolność serca, zespół nerczycowy, zaburzenie czynności nerek, leczenie lekami moczopędnymi, marskość wątroby, hipowolemia pooperacyjna) należy dokładnie kontrolować diurezę i czynność nerek. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych, chorobą naczyń mózgu a także rozpoczynając długotrwałe leczenie u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości oraz w razie wystąpienia znacznych i długotrwałych zmian wskaźników czynności wątroby (np. aminotransferaz) lek należy natychmiast odstawić. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek może maskować objawy istniejącej infekcji.

  Ciąża i laktacja
  Nie należy stosować meloksykamu podczas I i II trymestru ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży (może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, uszkodzenia nerek, a u matki zahamować czynność skurczową macicy oraz wydłużyć czas krwawienia). Lek przenika do mleka matki - nie stosować podczas karmienia piersią. U kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub leczonych z powodu niepłodności należy rozważyć odstawienie meloksykamu. Nie zaleca się podawania leku kobietom planującym ciążę.

  Działania niepożądane
  Często: niedokrwistość; ból i zawroty głowy; niestrawność, nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcie, wzdęcie, biegunka; świąd, wysypka skórna; obrzęki. Niezbyt często: leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza; zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, senność; niewydolność serca, kołatanie serca; nadciśnienie; krwawienie z przewodu pokarmowego (smoliste stolce, krwawe wymioty), choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; przemijające zmiany wartości wskaźników wątrobowych (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz, hiperbilirubinemia); pokrzywka, uderzenia gorąca lub zaczerwienienie twarzy i szyi; zmiany wartości wskaźników czynności nerek (zwiększenie stężenia mocznika lub kreatyniny). Rzadko: reakcje anafilaktyczne/ anafilaktoidalne; zaburzenia nastroju, bezsenność, koszmary senne; dezorientacja; zaburzenia widzenia, w tym nieostre widzenie; ostry atak astmy u niektórych osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ; perforacje przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jelita grubego; zapalenie wątroby; zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje pęcherzowo-podobne (np. rumień wielopostaciowy), reakcje nadwrażliwości na światło; niewydolność nerek. Opisano pojedyncze przypadki agranulocytozy u pacjentów leczonych meloksykamem lub innymi preparatami o potencjalnym działaniu toksycznym na szpik kostny.

  Interakcje
  Nie zaleca się stosowania meloksykamu z innymi lekami z grupy NLPZ, kortykosteroidami, preparatami przeciwpłytkowymi oraz selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego). Należy unikać łączenia z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (takimi jak warfaryna), heparyną podawaną ogólnoustrojowo, tiklopidyną, lekami trombolitycznymi (zwiększone ryzyko krwawienia) - jeśli uniknięcie połączenia nie jest możliwe należy ściśle monitorować działanie leków przeciwzakrzepowych. W przypadku łączenia z litem dochodzi do zwiększenia stężenia litu we krwi - należy monitorować stężenie litu w surowicy. Jednoczesne podawanie NLPZ i metotreksatu może zwiększać hematologiczną toksyczność metotreksatu - należy ściśle monitorować wskaźniki morfologii krwi, nie zaleca się łączenia z dużymi dawkami metotreksatu (powyżej 15 mg/tydzień). W przypadku stosowania razem z lekami moczopędnymi istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza u pacjentów odwodnionych - konieczne jest odpowiednie nawodnienie i kontrola czynności nerek u tych pacjentów. Przy jednoczesnym stosowaniu NLPZ i preparatów przeciwnadciśnieniowych (ß-adrenolityki, inhibitory ACE, diuretyki, leki rozszerzające naczynia) może wystąpić osłabienie działania hipotensyjnego tych ostatnich. Inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II oraz leki z grupy NLPZ wykazują synergistyczne działanie zmniejszające przesączanie kłębuszkowe, które może się nasilić gdy czynność nerek jest zmieniona - jednoczesne stosowanie tych preparatów u pacjentów w podeszłym wieku lub odwodnionych może wywołać ciężką niewydolność nerek. Cholestyramina wiąże meloksykam w przewodzie pokarmowym i przyspiesza jego wydalanie. Meloksykam może nasilać działanie nefrotoksyczne cyklosporyny - konieczne jest monitorowanie czynności nerek. Meloksykam stosowany z chinolonami zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek. U kobiet z wkładką wewnątrzmaciczną meloksykam może osłabiać jej działanie antykoncepcyjne. Nie opisano żadnych znaczących interakcji dotyczących jednoczesnego podawania meloksykamu oraz preparatów zobojętniających kwas solny, cymetydyny i digoksyny.

  Dawkowanie
  Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 15 r.ż.: w chorobie zwyrodnieniowej stawów - 7,5 mg/dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 15 mg/dobę; w RZS - 15 mg/dobę, dawkę można zmniejszyć do 7,5 mg/dobę w zależności od odpowiedzi terapeutycznej; w ZZSK - 15 mg/dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 mg. U pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka dobowa w długotrwałym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów i ZZSK wynosi 7,5 mg; u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy rozpoczynać od dawki 7,5 mg/dobę. U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek, dawka dobowa nie powinna przekraczać 7,5 mg; u pacjentów z niewielkim lub średnim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny >25 ml/min) lub niewielkim lub średnim zaburzeniem czynności wątroby nie ma potrzeby zmniejszania dawki. Tabletki należy przyjmować podczas posiłku, popijając wodą.

Oceń skuteczność terapii lekiem Aglan 15

średnia ocena:

Aby głosować - zaloguj się


opinia skuteczności terapii lekiem Aglan 15

Aby dodać swój komentarz, zaloguj się albo załóż konto

Apteki sprzedające Aglan 15