+ Dodaj Cenę leku

o co chodzi?

aktualności

 • Dlaczego ceny w aptekach tak się różnią?

  Ceny leków w aptekach są bardzo zróżnicowane, ich cena zależna jest od marży narzuconej przez aptekarzy oraz jakie upusty dostają w hurtowniach. Serwis CenaLeku powstał z myślą o tych, którzy chcą tą sytuację zmienić. Pierwsza społeczna porównywarka cen leków - dodawaj ceny leków i zapraszaj swoich znajomych, a już wkrótce poznamy, które apteki mają tanie leki i gdzie warto je kupować!

 • Razem możemy sprawić, że ceny leków będą coraz niższe!

  Pomóż sobie i innym, umieść link www.cenaleku.pl w sygnaturce, podpisie na forum czy statusie GG! Tylko jeżeli będzie nas więcej ten serwis ma sens.

dormicum

wykaz leków

Dormicum - 10 tabl.

 • Opakowanie

  10 tabl.

 • Dawka

  7,5 Mg

 • Skład

  midazolamum

 • Postać

  Tabletki Powlekane

 • Dostępność

  Rp

 • Podmiot odpowiedzialny

  Roche Polska Sp. Z O.o., Polska

 • Numer pozwolenia

  942

 • Skład
  1 tabl. powl. zawiera 7,5 mg lub 15 mg midazolamu w postaci maleinianu.

  Działanie
  Lek z grupy pochodnych imidazobenzodiazepiny. Charakteryzuje się krótkim czasem działania. Wykazuje działanie uspokajające i nasenne, a także przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i zwiotczające mięśnie. Po podaniu doustnym midazolam wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. Ze względu na efekt ?pierwszego przejścia"" całkowita biodostępność leku wynosi 30-50%. W 96-98% wiąże się z białkami osocza. W nieznacznym stopniu wolno przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest prawie całkowicie metabolizowany na drodze biotransformacji. Mniej niż 1% dawki leku jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej. Midazolam jest hydroksylowany przez izoenzym CYP3A4, a głównym metabolitem jest ?-hydroksymidazolam. Po podaniu doustnym 30-60% leku podlega metabolizmowi w wyniku efektu pierwszego przejścia. 60-80% dawki leku jest wydalane z moczem w postaci ?-hydroksymidazolamu sprzężonego z kwasem glukuronowym. T0,5 wynosi 1,5-2,5 h. Midazolam zażywany raz na dobę nie kumuluje się w organizmie; wielokrotne podawanie leku nie pobudza aktywności enzymów metabolizujących lek.

  Wskazania
  Doraźne leczenie bezsenności (stosowanie benzodiazepin jest wskazane jedynie w przypadku, gdy dolegliwości są ciężkie, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie lub powodują znaczne wyczerpanie u pacjenta). Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi.

  Przeciwwskazania
  Nadwrażliwość na benzodiazepiny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność oddechowa. Ciężka niewydolność wątroby. Zespół bezdechu śródsennego. Dzieci. Miastenia.

  Środki ostrożności
  Lek nie powinien być stosowany jako leczenie podstawowe zaburzeń psychotycznych. Leku nie należy stosować w monoterapii depresji i stanów lękowych związanych z depresją ze względu na ryzyko prób samobójczych. Szczególnie ostrożnie stosować u osób nadużywających alkoholu lub leków w wywiadzie. Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku, osłabionych, a także u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową (zalecane zmniejszenie dawki). Nie zaleca się doustnego stosowania midazolamu u pacjentów otrzymujących ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, erytromycynę. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

  Ciąża i laktacja
  Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży, z wyjątkiem sytuacji bezwzględnie koniecznych. Lek przyjmowany w III trymestrze ciąży lub w czasie połogu może wywierać wpływ na noworodka (hipotermia, hipotonia, zaburzenia ssania, umiarkowana depresja oddechowa). Długotrwałe przyjmowanie benzodiazepin w ostatnim okresie ciąży może powodować rozwinięcie się uzależnienia fizycznego i wystąpienie objawów odstawiennych u noworodka. Midazolam przenika do mleka kobiecego - preparatu nie należy podawać matkom karmiącym piersią.

  Działania niepożądane
  Mogą wystąpić: senność w ciągu dnia, zobojętnienie, osłabienie stanu czuwania, splątanie, zmęczenie, ból i zawroty głowy, osłabienie mięśniowe, ataksja, podwójne widzenie. Objawy te występują najczęściej na początku leczenia i zwykle ustępują w dalszym okresie leczenia. Sporadycznie donoszono o występowaniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych, zaburzeń libido, reakcjach skórnych, reakcjach nadwrażliwości. W czasie stosowania dawek terapeutycznych leku może wystąpić niepamięć następcza, przy czym ryzyko jej wystąpienia jest większe w przypadku podawania dużych dawek. Z niepamięcią następczą może być związane nieadekwatne zachowanie. Stosowanie benzodiazepin może ujawnić objawy już istniejącej depresji. W czasie stosowania benzodiazepin obserwowano reakcje paradoksalne, takie jak pobudliwość, niepokój, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychoza, nieadekwatne zachowanie. W razie wystąpienia tego rodzaju objawów należy zaprzestać podawania leku; ryzyko wystąpienia tych objawów jest większe u osób w podeszłym wieku. Stosowanie leku (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. Po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne (ból głowy, bóle mięśni, nasilony niepokój, uczucie napięcia, niepokój ruchowy, splątanie, drażliwość; w ciężkich przypadkach - depersonalizacja, derealizacja, nadwrażliwość na dźwięki, światło, dotyk, omamy, drgawki). Po odstawieniu leku może wystąpić bezsenność ?z odbicia"".

  Interakcje
  Inhibitory lub induktory izoenzymu CYP3A4 mogą wykazywać interakcje z midazolamem. Nie zaleca się stosowania midazolamu u pacjentów otrzymujących leki hamujące aktywność CYP3A4: ketokonazol, itrakonazol, flukonazol. U pacjentów otrzymujących erytromycynę, diltiazem, werapamil, sakwinawir nie zaleca się stosowania midazolamu lub należy zmniejszyć jego dawkę o 50%. Midazolam można stosować z: roksytromycyną, azytromycyną, cymetydyną, ranitydyną, terbinafiną. U pacjentów przyjmujących leki pobudzające aktywność CYP3A4 (karbamazepina, fenytoina, ryfampicyna) należy stosować większe dawki midazolamu. Jednoczesne spożycie alkoholu może nasilać sedatywne działanie midazolamu.

  Dawkowanie
  Leczenie powinno trwać jak najkrócej, zazwyczaj od kilku dni do maksymalnie 2 tyg. Sposób zmniejszania dawki w czasie odstawiania leku u poszczególnych pacjentów należy dobrać indywidualnie. W niektórych przypadkach może być konieczne przedłużenie leczenia poza zalecany maksymalny okres terapii, decyzję tę należy podejmować wyłącznie po powtórnej ocenie stanu pacjenta.
  Doustnie. Dorośli: zazwyczaj 7,5-15 mg; u osób w podeszłym wieku oraz osób osłabionych zalecana dawka wynosi 7,5 mg. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać dawki maksymalnej. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka wynosi 7,5 mg. W premedykacji preparat należy podać 30-60 min. przed zabiegiem.
  Preparat można przyjmować o każdej porze dnia, pod warunkiem, że po przyjęciu leku pacjent może udać się na spoczynek na co najmniej 7-8 h. Tabletki należy połknąć bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płynu.

  Uwagi
  Zalecane jest stopniowe odstawianie leku. Sedacja, amnezja, zaburzenia równowagi i zaburzenia czynności mięśni mogą niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych. Należy unikać spożywania alkoholu podczas leczenia midazolamem.

Oceń skuteczność terapii lekiem Dormicum

średnia ocena:

Aby głosować - zaloguj się


opinia skuteczności terapii lekiem Dormicum

Aby dodać swój komentarz, zaloguj się albo załóż konto